ਵਿਗਿਆਪਨ ਯੋਜਨਾ

ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਟੋਨੀਅਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵੋਸਾਡੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

  1. ਅਖਬਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ

                                     

(i) 1 ਹਫ਼ਤੇ

Rs 2800

(ii) 2 ਹਫ਼ਤੇ

Rs 4200

(iii) 3 ਹਫ਼ਤੇ

Rs 5600

(iv) 4 ਹਫ਼ਤੇ

Rs 6700        ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ whatsapp ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੱਡੋ:

       +1 (647) 691-0407

        info@unitednripost.com


Sign up for the Newsletter

Join our newsletter and get updates in your inbox. We won’t spam you and we respect your privacy.