Breaking News :

ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਫਿਨਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ..?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਵਿਕਰਮ ਸਹਿਜਪਾਲ) : ਬੱਚਿਓ! 12 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤਕ ਲਗਭਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਿਨਸੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਫਿਨਸੀਆਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਡਰਮਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਰਮਿਸ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਸੀਬਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਤੇਲ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

Image result for pimples on face

ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਸਟੈਫੀਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ ਅਤੇ ਪਰੋਪਾਇਨੋਬੈਕਟੇਰੀਅਮ ਐਕਨੇਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਤੇਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਛੇਕ ਰਾਹੀਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੇਕ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਟੈਫੀਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ ਅਤੇ ਪਰੋਪਾਇਨੋਬੈਕਟੇਰੀਅਮ ਐਕਨੇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਛੇਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਟੇ ਲਹੂ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਨਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।


Add Comment

Most Popular

Sign up for the Newsletter

Join our newsletter and get updates in your inbox. We won’t spam you and we respect your privacy.